เวิร์กชอป ห้อง 3

Basic Wearable Device

วันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 (2 วัน)

เวลาในการทำเวิร์กชอป : 13.30 – 15.00 น. (1.30 ชม.)

อายุ : ไม่จำกัดอายุ

จำนวนที่รับ : 10 คน

ค่าลงทะเบียน : 300 บาท

รายละเอียดกิจกรรม :

ระดับความยาก-ง่าย : 2 (สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาบ้าง ไม่จำกัดอายุ) ผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปขอให้นำคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และปลั๊กพ่วงมาด้วย

สิ่งที่ได้รับ : บอร์ด Circuit Playground Express, สาย Micro USB และเอกสารประกอบการอบรม

เวิร์กชอปสำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบสมองกลฝังตัวในแบบที่แตกต่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำอุปกรณ์แกดเจ็ตและอุปกรณ์สวมใส่อิเล็กทรอนิกส์หรือแวร์เอเบิลดีไวซ์ ที่มีการทำงานของแสง สี เสียง และตัวตรวจจับสมัยใหม่ โดยอุปกรณ์หลักที่นำมาใช้คือ Circuit Playground Express เขียนโปรแกรมได้ง่ายๆ แบบบล็อกด้วย Makecode

ในเวิร์กชอปจะได้เรียนรู้การทำงานของบอร์ด Circuit Playground Express แนะนำ Makecode เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมและการทดสอบบอร์ดเบื้องต้น สนุกกับ LED RGB ในแบบที่คุณโค้ดดิ้งเพื่อเลือกรูปแบบการทำงานได้เอง ทั้งเลือกสี ความสว่าง การกระพริบ การวิ่ง ใช้งานตัวตรวจจับความเร่ง 3 แกน ตัวตรวจจับแสง ตัวตรวจจับเสียง ตัวตรวจจับอุณหภูมิ แล้วคุณจะสนุกกับบอร์ดไมโครฯ ในแบบที่อาจไม่เคยได้พบมาก่อน สมชื่อ Circuit Playgound Express

ตุ๊กตาไขลาน

วันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 (2 วัน)

เวลาในการทำเวิร์กชอป : 15.00 – 16.00 น. (1 ชม.)

อายุ : ต้องมีอายุระหว่าง 8 - 18 ปี

จำนวนที่รับ : 15 คน

ค่าลงทะเบียน : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดกิจกรรม : เวิร์กชอปสำหรับผู้สนใจสร้างของเล่นที่ช่วยเสริมทักษะการประดิษฐ์และได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนรูประหว่างพลังงานศักย์กับพลังงานกล ตัวตุ๊กตาทำด้วยวัสดุเหลือใช้ เช่น ขวดพลาสติก ฝาแก้วพลาสติก ถาดรองผลไม้กระดาษ ลูกปัดและวัสดุอื่นที่หาได้ง่าย ดูตัวอย่างผลงานจากที่นี่

ลงทะเบียนภายในงานเท่านั้น กิจกรรมฟรี (กิจกรรมนี้จะเปิดลงทะเบียนก่อนเวลา 30 นาที บริเวณหน้าห้อง Workshopและขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีเท่านั้น)

Kidbright with iKB-1

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 (1 วัน)

เวลาในการทำเวิร์กชอป : วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 (1 วัน)

อายุ : 8 ปีขึ้นไป

จำนวนที่รับ : 10 คน

ค่าลงทะเบียน : 200 บาท

รายละเอียดกิจกรรม :

ระดับความยาก-ง่าย : 2 (สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาบ้าง) ผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปขอให้นำคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ปลั๊กพ่วง และบอร์ด Kidbright V1.1 ขึ้นไปมาด้วย

เวิร์กชอปสำหรับผู้สนใจที่ต้องการต่อยอดการใช้งานบอร์ด Kidbright กับตัวตรวจจับแบบแอนะล็อกและดิจิทัล รวมทั้งมอเตอร์ไฟตรงและเซอร์โวมอเตอร์ เพื่อนำไปประยุกต์สร้างโครงงานที่มีความหลากหลายและสะดวกมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องดัดแปลงบอร์ด Kidbright แต่อย่างใด การพัฒนาโปรแกรมเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตในเวิร์กชอปนี้จะใช้โปรแกรมภาษา C/C++ บน Arduino IDE เป็นหลัก

พวงกุญแจสไตล์เมกเกอร์

วันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 (2 วัน)

เวลาในการทำเวิร์กชอป : 17.30 – 18.00 น. (30 นาที)

อายุ : ต้องมีอายุระหว่าง 8 - 18 ปี

จำนวนที่รับ : 15 คน

ค่าลงทะเบียน : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดกิจกรรม : เวิร์กชอปสำหรับผู้สนใจสร้างของประดับจากเศษอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เหลือใช้หรือเสียแล้ว แทนที่จะโยนทิ้งเป็นขยะ เพียงใส่ไอเดียและลงมือทำเพียงเล็กน้อย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ตัวเล็ก ตัวน้อย ก็พร้อมจะกลายเป็นเครื่องประดับที่เปี่ยมไปด้วยไอเดีย เป็นเวิร์กชอปสำหรับทุกเพศ ทุกวัย

ลงทะเบียนภายในงานเท่านั้น กิจกรรมฟรี (กิจกรรมนี้จะเปิดลงทะเบียนก่อนเวลา 30 นาที บริเวณหน้าห้อง Workshopและขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีเท่านั้น)

micro:bit Play

วันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 (2 วัน)

เวลาในการทำเวิร์กชอป : 18.00 – 19.30 น. (1.30 ชม.)

อายุ : 8 ปีขึ้นไป

จำนวนที่รับ : 10 คน

ค่าลงทะเบียน : 200 บาท

รายละเอียดกิจกรรม : ผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปขอให้นำคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และปลั๊กพ่วงมาด้วย

เวิร์กชอปสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบสมองกลฝังตัวในแบบง่ายๆ กับเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาทั่วโลก นั่นคือ micro:bit บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเรียนรู้สำหรับคนทุกระดับ

M5Stack FIRE

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 (1 วัน)

เวลาในการทำเวิร์กชอป : 16.00 – 17.30 น. (1.30 ชม.)

อายุ : 15 ปีขึ้นไป

จำนวนที่รับ : 10 คน

ค่าลงทะเบียน : 350 บาท

รายละเอียดกิจกรรม : สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาบ้าง ผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปขอให้นำคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และปลั๊กพ่วงมาด้วย

เวิร์กชอปสำหรับผู้สนใจสร้างนวัตกรรมด้วย M5Stack กล่องสมองกลความสามารถสูงขนาดกระทัดรัดที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ยอดนิยมเป็นอุปกรณ์หลัก มาพร้อมกับวงจร WiFi และ BLE ในตัวพร้อมจอแสดงผล วงจรขยายเสียงพร้อมลำโพง วงจรชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่พร้อมใช้ บรรจุลงในกล่องพลาสติกขนาดเล็กกระทัดรัด พกพาสะดวก สามารถต่อยอดไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อัจฉริยะแบบสวมใส่ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ หรือ IoT wearable device พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C/C++ และ MicroPython เครื่องมือที่ใช้พัฒนาโปรแกรมเป็นแบบใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย