เวิร์กชอป ห้อง 2

หมายเหตุ: การร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป
1. ขอให้ผู้ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วม workshop ณ ห้อง workshop โดยต้องมารายงานตัวไม่น้อยกว่า 15 นาทีก่อนเวลาเริ่ม workshop
2. หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน โดยไม่คืนค่าลงทะเบียน
3. สำหรับการเข้าร่วม workshop ขอให้ผู้ที่รายงานตัวแล้วตรงต่อเวลา ผู้จัดจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าห้องหลังจาก workshop เริ่มไปแล้ว 10 นาที โดยในกรณีนี้ผู้จัดจะคืนเงินค่าลงทะเบียน 50% ภายใน 30 วันนับตั้งแต่เสร็จสิ้นการจัดงาน เนื่องจากเกิดจากความล่าช้าของผู้ลงทะเบียนเอง
4. ในหัวข้อ workshop ใดก็ตามที่กำหนดให้ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์บางส่วนมาเองตามรายละเอียดที่แจ้งไว้แล้วล่วงหน้า แล้วปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ได้เตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่กำหนดมา ทางผู้จัดขอยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน เนื่องจากจะไม่ได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัด โดยผู้ที่ถูกยกเลิกจะได้รับการคืนเงินค่าลงทะเบียนคืน 50% ภายใน 30 วันนับตั้งแต่เสร็จสิ้นการจัดงาน

Senses IoT Workshop

฿600.00
SENSES IoT platform คือ Internet of Things platform as a Services ที่สามารถสร้าง ระบบการใช้งานของ IoT ได้ทุกรูปแบบ, การเก็บขอมูลจาก IoT devices, การสร้างหน้าแสดงผล (Dashboard) ที่มีความหลากหลาย, การแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ และระบบอื่นๆที่สามารถ ทําให้การใช้งาน IoT solution for business เป็นเรื่องง่ายทันที website url : https://www.sensesiot.com
สถานที่ : ห้องเวิร์กช็อป 2
จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 20 คน
อายุที่เหมาะสม : 16 ปีขึ้นไป
เปิด 2 รอบ


เพื่อหลีกเลี่ยงการลงสมัครซ้อนทับเวลากันกรุณาดูรายละเอียดผังเวิร์กช็อปควบคู่ไปด้วย

รายละเอียดกิจกรรม :

เนื้อหาอบรมดังนี้

1. ทำความเข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับ IoT (Internet of Thing) เบื้องต้น
2. การใช้งาน Senses IoT
3. การใช้งาน Senses library บน Arduino IDE
4. การใช้งาน dashboard
เตรียมพร้อมก่อนเริ่ม
1. Chrome browser (recommended) : https://www.google.com/chrome/index.html
2. Arduino IDE software : https://www.arduino.cc/en/Main/Software
3. POSTMAN software (optional) : https://www.getpostman.com/
4. Hardware set
– Espino board (ESP8266 based)
-Senses weizen board (ESP32 based)
– DHT22, Temperature and Humidity sensor.
– USB cable 5
Features
Fully Drag & Drop widget : สามารถสร้างและออกแบบ Dashboard ได้ตามต้องการ ด้วยเทคโนโลยี Drag & Drop widget control ที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก IoTtweet หนึ่งเดียวในประเทศไทย
Rich widget : มี Widget ให้เลือกใช้หลากหลาย เชน Graph, Gauge, Map device tracking, LINE notify, Controller และอื่นๆ*
Multiple Dashboard : สร้าง Dashboard ได้เท่าที่ตองการ พร้อม ทั้ง เลือกแสดงผลได้จากหลายอุปกรณ์ใน Dashboard เดียวกันได้
API : สำหรับนักพัฒนา, สามารถใช้ SENSES platform API ใน การนำข้อมูลจาก database ไปพัฒนา solution อื่นๆได้เช่น Mobile application.

กล่องดนตรีมีชีวิต Origimon

฿300.00
กล่องดนตรีมีชีวิต Origimon
เรียนรู้การประกอบกล่องดนตรีไขลาน ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างนิ่มนวล มีแสงไฟ และสามารถจัดองค์ประกอบได้ด้วยตนเอง
ชมตัวอย่างที่สมบูรณ์แล้วได้จาก
เปิด 2 รอบ
ระยะเวลา: 1 ชม /รอบ
จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 20 คน
อายุที่เหมาะสม : 10 ขวบขึ้นไป
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงสมัครซ้อนทับเวลากันกรุณาดูรายละเอียดผังเวิร์กช็อปควบคู่ไปด้วย
เวิร์กช็อปโดย : Origimon

รายละเอียดกิจกรรม :
จะมีการออกแบบใหม่ ให้เกี่ยวข้องกับงาน Maker Faire Bangkok โดยเฉพาะเรียนรู้การประกอบกล่องดนตรีไขลาน
ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างนิ่มนวล มีแสงไฟ
และสามารถจัดองค์ประกอบได้ด้วยตนเองชมตัวอย่างที่สมบูรณ์แล้วได้จาก

ทำสมุดปกหนังสุดเท่ห์

฿200.00
สถานที่ : ห้องเวิร์กช็อป 2
เวลา : 15.00 – 16.30 น.
ระยะเวลา : 1.30 ชม
จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 15 คน
อายุที่เหมาะสม : 12 ขวบขึ้นไป (ต่ำกว่านั้นต้องมีผู้ปกครอง 1 ท่านอยู่ด้วยตลอดเวลา)
วันที่เปิดอบรม เสาร์
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงสมัครซ้อนทับเวลากันกรุณาดูรายละเอียดผังเวิร์กช็อปควบคู่ไปด้วย
เวิร์กช็อปโดย : PINN

รายละเอียดกิจกรรม :
สมุดเล่มโปรดของคุณจะดูเท่ห์ขึ้นมาทันที
ด้วยการใส่ปกที่ตัดเย็บจาก “หนัง”
วัสดุสุดคลาสสิคที่มีความทนทาน เรียบแต่โก้นะยูว รู้ยัง (ได้รับสมุดเป็นไส้ในไปด้วย)
วันที่ : 18/01/63
เวลา : 15.00 – 16.30 น.
สถานที่ : ห้องเวิร์กช็อป 2
ค่าลงทะเบียน : 200 บาท
ระยะเวลา : 1.30 ชม
จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 15 คน
อายุที่เหมาะสม : 12 ขวบขึ้นไป (ต่ำกว่านั้นต้องมีผู้ปกครอง 1 ท่านอยู่ด้วยตลอดเวลา)

ลำโพงบลูทูธจิ๋ว

฿200.00
วันที่ : 19 มกราคม 2563
สถานที่ : ห้องเวิร์กช็อป 2
ระยะเวลา : 1.30 ชม.
จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 15 คน
อายุที่เหมาะสม : 10 ขวบขึ้นไป (ต่ำกว่านั้นต้องมีผู้ปกครอง 1 ท่านอยู่ด้วยตลอดเวลา)
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงสมัครซ้อนทับเวลากันกรุณาดูรายละเอียดผังเวิร์กช็อปควบคู่ไปด้วย
เวิร์กช็อปโดย : PINN

รายละเอียดกิจกรรม :
มาสร้างลำโพงบลูทูธด้วยตัวเองจากแผ่นไม้นำมาตัดด้วยเทคโนโลยีเครื่องตัดเลเซอร์
และลงมือประกอบเข้ากับวงจรจนได้เป็นลำโพงด้วยสองมือของคุณเอง
ค่าลงทะเบียน : 200 บาท
ระยะเวลา : 1.30 ชม.
จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 15 คน
อายุที่เหมาะสม : 10 ขวบขึ้นไป (ต่ำกว่านั้นต้องมีผู้ปกครอง 1 ท่านอยู่ด้วยตลอดเวลา)

วาดรูปบนแม่เหล็ก

฿100.00
สถานที่ : ห้องเวิร์กช็อป 2
ระยะเวลา : 1.30 ชม
จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 10 คน
อายุที่เหมาะสม : 10 ขวบขึ้นไป (ต่ำกว่านั้นต้องมีผู้ปกครอง 1 ท่านอยู่ด้วยตลอดเวลา)
วันที่เปิดอบรม  (เสาร์,อาทิตย์)
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงสมัครซ้อนทับเวลากันกรุณาดูรายละเอียดผังเวิร์กช็อปควบคู่ไปด้วย
เวิร์กช็อปโดย : PINN

รายละเอียดกิจกรรม :
มาลงมือออกแบบและตัดแผ่นแม่เหล็กที่เป็นลวดลายของคุณเอง ด้วยเครื่องตัด Scan n cut เพื่องานเอนกประสงค์ทั้งที่ติดบนตู้เย็น หรือบอร์ดเตือนความจำ (วาดและตัดกี่รูปก็ได้ บนวัสดุขนาด A5)
ค่าลงทะเบียน : 100 บาท
ระยะเวลา : 1.30 ชม
จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 10 คน
อายุที่เหมาะสม : 10 ขวบขึ้นไป (ต่ำกว่านั้นต้องมีผู้ปกครอง 1 ท่านอยู่ด้วยตลอดเวลา)
วันที่เปิดอบรม  (เสาร์,อาทิตย์)

ออกแบบลายบนถุงผ้าดำ

฿140.00
Workshop รักษ์โลกที่จะทำให้คุณได้ออกแบบถุงผ้าสุดพิเศษ
ง่ายๆ ด้วยการที่คุณเพียงแค่วาดมันลงไปในกระดาษ จากนั้นก็ใช้งานเครื่องตัดใบมีดรุ่นใหม่ Scan n cut SDX1200 ตัดวัสดุ flex ให้เป็นลวดลายตามที่คุณวาด ก็ทำให้ถุงผ้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
สถานที่ : ห้องเวิร์กช็อป 2
ระยะเวลา : 1.30 ชม.
จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 10 คน
อายุที่เหมาะสม : 10 ขวบขึ้นไป (ต่ำกว่านั้นต้องมีผู้ปกครอง 1 ท่านอยู่ด้วยตลอดเวลา)
วันที่เปิดอบรม (เสาร์,อาทิตย์)
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงสมัครซ้อนทับเวลากันกรุณาดูรายละเอียดผังเวิร์กช็อปควบคู่ไปด้วย
เวิร์กช็อปโดย : PINN

รายละเอียดกิจกรรม :
ค่าลงทะเบียน : 140 บาท
ระยะเวลา : 1.30 ชม.
จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 10 คน
อายุที่เหมาะสม : 10 ขวบขึ้นไป (ต่ำกว่านั้นต้องมีผู้ปกครอง 1 ท่านอยู่ด้วยตลอดเวลา)
วันที่เปิดอบรม (เสาร์,อาทิตย์)