เวิร์กชอป ห้อง 1

หมายเหตุ: การร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป
1. ขอให้ผู้ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วม workshop ณ ห้อง workshop โดยต้องมารายงานตัวไม่น้อยกว่า 15 นาทีก่อนเวลาเริ่ม workshop
2. หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน โดยไม่คืนค่าลงทะเบียน
3. สำหรับการเข้าร่วม workshop ขอให้ผู้ที่รายงานตัวแล้วตรงต่อเวลา ผู้จัดจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าห้องหลังจาก workshop เริ่มไปแล้ว 10 นาที โดยในกรณีนี้ผู้จัดจะคืนเงินค่าลงทะเบียน 50% ภายใน 30 วันนับตั้งแต่เสร็จสิ้นการจัดงาน เนื่องจากเกิดจากความล่าช้าของผู้ลงทะเบียนเอง
4. ในหัวข้อ workshop ใดก็ตามที่กำหนดให้ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์บางส่วนมาเองตามรายละเอียดที่แจ้งไว้แล้วล่วงหน้า แล้วปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ได้เตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่กำหนดมา ทางผู้จัดขอยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน เนื่องจากจะไม่ได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัด โดยผู้ที่ถูกยกเลิกจะได้รับการคืนเงินค่าลงทะเบียนคืน 50% ภายใน 30 วันนับตั้งแต่เสร็จสิ้นการจัดงาน

ONE Way Racing

฿120.00

เชิญชวนน้องๆ หรือผู้ที่สนใจในการประดิษฐ์ของเล่น DIY จากของที่หาได้ทั่วไป เพื่อเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์และตกแต่งรถแข่งของน้องๆ ให้แตกต่างและมีความเท่ในแบบของตัวเอง เรียนรู้การทำงานของมอเตอร์ดไฟฟ้า

สถานที่ : ห้องเวิร์กช็อป 1

จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 20 คน

อายุที่เหมาะสม : 6 ขวบขึ้นไป

฿120.00

รายละเอียดกิจกรรม :

เนื้อหาอบรมดังนี้

1. ล้อรถ
2. มอเตอร์
3. แผ่นไข่ปลา
4. สวิตซ์
5. ถ่าน + ขั้วถ่าน
6. น๊อต
7. ไขควง
ระยะเวลา: 60 นาที
จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 20 คน
อายุที่เหมาะสม : 6 ขวบขึ้นไป

Scribbing bot (สมัครวันงาน)

หุ่นยนต์วาดรูป
วันที่ 18 มกราคม 2563
เวลา : 15.30 – 16.30 น.
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครหน้าห้องเวิร์กช็อปก่อนเวลาเริ่ม 20 นาที

รายละเอียดกิจกรรม : เวิร์กช็อปโดย : ไม่ระบุ

เครื่องวัด PM2.5 จาก KidBright

฿2,300.00
เชิญชวนเหล่าน้องๆ ร่วมประดิษฐ์ของเล่น DIY เครื่องวัดฝุ่นจาก KidBright โดยน้องๆ จะได้เข้าใจถึงหลัการการทำงานของเครื่องวุดฝุ่นและอีกทั้งยังได้ลองประกอบเครื่องวัดฝุ่นด้วยตัวเอง และยังนำไปใช้งานจริงได้อีกด้วย
สถานที่ : ห้องเวิร์กช็อป 1
จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 15 คน
อายุที่เหมาะสม : 10 ขวบขึ้นไป
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงสมัครซ้อนทับเวลากันกรุณาดูรายละเอียดผังเวิร์กช็อปควบคู่ไปด้วย

รายละเอียดกิจกรรม :
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำ Workshop :
1. KidBright
2. Battery Module
3. Sensor PM2.5

กบกากกระโดดสูง

฿140.00
เชิญชวนนักประดิษฐ์เข้าร่วมการสร้างของเล่น DIY ง่ายๆ ด้วยอุปกรณ์ re-cycle หรือหาซื้อได้ทั้วไป เด็กๆ จะได้สิ่งประดิษฐ์ของกบเดินได้เป็นของตนเองกลับบ้าน เป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านงานฝีมือและวิทยาศาสตร์
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงสมัครซ้อนทับเวลากันกรุณาดูรายละเอียดผังเวิร์กช็อปควบคู่ไปด้วย
เวิร์กช็อปโดย : Gravitech

รายละเอียดกิจกรรม :
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำ Workshop :
1. มอเตอร์
2. ถ่าน 9V + ขั้ว
3. สวิทช์
4. ลูกตา
5. ฝาขวดน้ำ
6. ไม้ไอศครีม
7. ลวด ยาว 10 ซม.
ระยะเวลา: 60 นาที
จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 20 คน
อายุที่เหมาะสม : 6 ขวบขึ้นไป

กล่องดนตรีมีชีวิต Origimon

฿300.00
กล่องดนตรีมีชีวิต Origimon
เรียนรู้การประกอบกล่องดนตรีไขลาน ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างนิ่มนวล มีแสงไฟ และสามารถจัดองค์ประกอบได้ด้วยตนเอง
ชมตัวอย่างที่สมบูรณ์แล้วได้จาก
เปิด 2 รอบ
ระยะเวลา: 1 ชม /รอบ
จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 20 คน
อายุที่เหมาะสม : 10 ขวบขึ้นไป
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงสมัครซ้อนทับเวลากันกรุณาดูรายละเอียดผังเวิร์กช็อปควบคู่ไปด้วย
เวิร์กช็อปโดย : Origimon

รายละเอียดกิจกรรม :
จะมีการออกแบบใหม่ ให้เกี่ยวข้องกับงาน Maker Faire Bangkok โดยเฉพาะเรียนรู้การประกอบกล่องดนตรีไขลาน ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างนิ่มนวล มีแสงไฟ และสามารถจัดองค์ประกอบได้ด้วยตนเองชมตัวอย่างที่สมบูรณ์แล้วได้จาก

ฟองฟอด

฿140.00
เชิญชวนเหล่าน้องๆ ร่วมประดิษฐ์ของเล่น DIY ที่สามารถหาวัสดุต่างๆ มาทำเองที่บ้านได้ และยังได้เรียนรู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต อายุที่เหมาะสม : 4 ขวบขึ้นไป
สถานที่ : ห้องเวิร์กช็อป 1
ระยะเวลา: 60 นาที
จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 20 คน
อายุที่เหมาะสม : 4 ขวบขึ้นไป
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงสมัครซ้อนทับเวลากันกรุณาดูรายละเอียดผังเวิร์กช็อปควบคู่ไปด้วย

รายละเอียดกิจกรรม :
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำ Workshop : ⦁ ใบพัด
⦁ มอเตอร์
⦁ ที่เป่าลูกโป่ง
⦁ สวิตซ์
⦁ ถ่าน + ขั๊วถ่าน
⦁ โครง Bubble Gun
⦁ สายไฟ
⦁ ไม้ไอศครีม

รถบังคับด้วย KidBright

฿2,300.00
เชิญชวนเหล่าน้องๆ ร่วมประดิษฐ์รถบังคับ ด้วยบอร์ด KidBright โดยน้องๆ จะได้ลองประกอบรถบังคับด้วยตัวเองอีกทั้งยังได้รับความสนุกไปกับการบังคับรถ ได้เรียนรู้ฝึกหัดวิทยาการคำนวณโดยผ่านการเขียนโปรแกรมผ่าน Block Programming โดยใช้ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก KidBright
สถานที่ : ห้องเวิร์กช็อป 1
จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 15 คน
อายุที่เหมาะสม : 10 ขวบขึ้นไป
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงสมัครซ้อนทับเวลากันกรุณาดูรายละเอียดผังเวิร์กช็อปควบคู่ไปด้วย
เวิร์กช็อปโดย : Gravitech

รายละเอียดกิจกรรม :
1. บอร์ด KidBright x1
2. แผ่นอคลิลิค x1
3. บอร์ด KidBright Chain Motor x1
4. มอเตอร์ x2
5. ล้อหน้าและหลัง x2
6. เซนเซอร์
7. แบตเตอรี่
8. มือถือ Android (ต้องนำมาเอง)

หุ่นยนต์แปรงสีฟัน

฿80.00
เชิญชวนเหล่าน้องๆ ร่วมประดิษฐ์หุ่นยนต์จากแปรงสีฟันด้วยตัวเอง
โดยหุ่นยนต์นั้นจะมีการนำแปรงสีฟันมาใช้และติดเข้ากับมอเตอร์สั่น เพื่อให้หุ่นยนต์มีการเคลื่อนไหวได้ เป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการปรับแต่งทางวิศวกรรม
สถานที่ : ห้องเวิร์กช็อป 1
จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 30 คน
อายุที่เหมาะสม : 4 ขวบขึ้นไป
เพื่อหลีกเลี่ยงการลงสมัครซ้อนทับเวลากันกรุณาดูรายละเอียดผังเวิร์กช็อปควบคู่ไปด้วย
เวิร์กช็อปโดย : Gravitech

รายละเอียดกิจกรรม :
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำ Workshop :
1. แปรงสีฟัน
2. มอเตอร์
3. ถ่านกระดุม
ระยะเวลา: 45 นาที
จำนวนที่รับสมัครรอบละ : 30 คน
อายุที่เหมาะสม : 4 ขวบขึ้นไป