ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
134 Views

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ก็มา
คราวนี้มาเป็นกล้องที่ถ่ายแล้วใช้ AI มาประมวลผล 
ทำอะไรได้บ้าง ต้องมาชมที่งานล่ะครับ

Maker: https://www.facebook.com/gearwalker/