เสื้อบอกสัญญานไฟเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน จากพลังงาน การเคลื่อนไหวร่างกาย ด้วยหลักการเพียโซอิเลคทริค

โรงเรียนแกน้อยศึกษา

เสื้อบอกสัญญานไฟเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน จากพลังงาน การเคลื่อนไหวร่างกาย ด้วยหลักการเพียโซอิเลคทริค

รายละเอียด

79 Views