หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ

รายละเอียด

ลพบุรี

335 Views