ข้อมูลโครงการ

โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest 3

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ในหัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว”

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดการแข่งขัน การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ Enjoy Science : Young Makers Contest 3 ระดับนักเรียน นักศึกษา สายสามัญ และสายอาชีพ โดยมุ่งเน้นเรื่อง การสร้างสรรผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และการใช้ประโยชน์จากแนวคิด “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว” ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของคนในสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษได้ หรือไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ประหยัดพลังงาน และเอื้อต่อการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตในทางใดทางหนึ่ง

ประเภทการประกวด

แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ

 1. นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปวส.)
 2. นักเรียน-นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี)
การคัดเลือก

รอบแรก (คัดจากใบสมัคร)

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะคัดเลือกทีมที่เข้ารอบจากความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดเชิงเทคนิคที่ใช้ในการสร้างผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และการใช้ประโยชน์จากแนวคิด “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว” ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คนในสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษได้ หรือไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ประหยัดพลังงาน และเอื้อต่อการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตในทางใดทางหนึ่ง และความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาและเงินสนับสนุนที่กำหนด

หมายเหตุ

ข้อเสนอโครงการทีมที่ส่งเข้าประกวดมีทั้งสิ้น 399 โครงการ

 • สายสามัญ 300 โครงการ
 • สายอาชีพ 99 โครงการ
จากรอบแรกคัดเหลือ 60 โครงการ
 • สายสามัญ 30 โครงการ
 • สายอาชีพ 30 โครงการ
รอบสอง (รอบนำเสนอโครงการ)

ทีมที่ผ่านการพิจารณาการคัดเลือกจากรอบแรก จะต้องมานำเสนอโครงการให้กับคณะกรรมการพิจารณาเพื่อตัดสินให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยแต่ละทีมจะมีเวลานำเสนอทีมละ 3 นาที กรรมการถามตอบ 2 นาที


ผลการตัดสิน

ทีมที่ผ่านการพิจารณาเข้ารอบชิงชนะเลิศ 20 โครงการ

สายสามัญ 10 โครงการ ได้แก่

 1. ถังขยะ ไอ โอ ที โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
 2. นวัตกรรมขยะรักษ์โลก โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ระยอง
 3. วัสดุดักจับก๊าซพิษและควันบุหรี่จากเศษขนสัตว์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
 4. ถังขยะอัจฉริยะ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ระยอง
 5. หุ่นยนต์ขจัดคราบสกปรกบนผิวน้ำ โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง
 6. WooBIN ผู้จัดการขยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 7. เครื่องให้อาหารปลาโดยใช้สมาร์ทโฟน โรงเรียนจะกงวิทยา ศรีสะเกษ
 8. ถุงเก็บขยะในทะเล โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ระยอง
 9. ตะเพียนซีเลอร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
 10. FoodCycle โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เชียงใหม่

สายอาชีพ 10 โครงการ

 1. Clean Oyster วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 2. ปะการังเทียมจากวัสดุจีโอโพลิเมอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 3. เครื่องซีลผักสูญญากาศแบบแนวตั้งด้วยแรงดันน้ำ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 4. เครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 3) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กาญจนบุรี
 5. เครื่องล้างทะลายปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพระบบรีไซเคิลน้ำ วิทยาลัยการอาชีพไชยา สุราษฎร์ธานี
 6. จักรยานดูดใบไม้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
 7. เครื่องสูบน้ำไบโอแมส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
 8. ถังขยะแลกเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
 9. แสงสว่างจากพลังงานอิสระ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
 10. เครื่องกำจัดขยะพร้อมบำบัดน้ำ (Water Refuse Treatment) วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา

การประกาศผลทีมที่ผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศ

ประกาศทางเฟซบุ๊กเพจ Enjoy Science: Young Makers Contest วันที่ 2 ตุลาคม 2561

ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 20 ทีม (สายอาชีพ 10 ทีม และสายสามัญ 10 ทีม) จะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำผลงานทีมละ 30,000 บาท และจะมีที่ปรึกษาโครงการเป็นเมกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สำหรับให้คำปรึกษาในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน ทีมละ 1 ท่าน

ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 20 ทีม จะต้องนำเสนอผลงานที่แล้วเสร็จต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาตัดสินในงาน Maker Faire Bangkok 2019 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ เดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพฯ


การประกาศผลผู้ชนะการประกวด

การประกาศผลและจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภท จะประกาศผลภายในงาน Maker Faire Bangkok 2019 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 เดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพฯ

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับคัดเลือกไปร่วมงาน Maker Faire Bay Area และทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญๆ ณ เมือง San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือน พฤษภาคม 2562

สรุปกิจกรรมและข่าวกิจกรรมโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest3
 1. กิจกรรมการบรรยายพิเศษ วันที่ 29 กันยายน 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  • หัวข้อเรื่อง “Pitching อย่างไรให้โดนใจกรรมการ” โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ สวทช.
  • หัวข้อเรื่อง “การสร้างสรรค์ต้นแบบทางวิศวกรรม” โดย รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. กิจกรรมพบปะพูดคุยกับเมกเกอร์ที่ปรึกษาที่มาร่วมแสดงผลงาน วันที่ 29 กันยายน 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
 3. การนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาตัดสินเพื่อคัดเหลือ 20 โครงการสุดท้าย วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)